Rijden & Regelgeving: de Rijdende Rechter!

Een motor(scooter) kan vooral door zijn geringe breedte op meer plekken rijden en parkeren dan een auto. Motorrijders dragen niet bij aan het file- of parkeerprobleem en zijn om die reden de grootste vriend van de automobilist. Steeds meer automobilisten maken in de file ook ruimte voor motorrijders. Dat is een geweldige ontwikkeling, maar er zijn nog veel weggebruikers – automobilisten én motorrijders – die niet weten wat een motorrijder nou wel en niet mag. Stadsmotor.nl laat graag het woord aan onze eigen juriste: Evelien Donker.

"Als motorrijder staat u op grond van de Wegenverkeerswet gelijk aan een automobilist en dient u zich aan dezelfde regels te houden. Dat voor een motorrijder dezelfde maximale snelheden gelden als voor een automobilist, levert voor sommigen onder ons misschien boetes op, maar dát ook wij ons aan de voorgeschreven snelheid moeten houden, zal iedere motorrijder met een rijbewijs moeten erkennen. Soms is het antwoord op de vraag of een motorrijder iets mag of niet mag onduidelijker. Mag u uw motor parkeren op de stoep? En indien dat op een plek is waar ‘betaald parkeren’ geldt, moet u dan ook betalen voor het parkeren van uw motor? Mag u, bij een druk stoplicht, auto’s inhalen, om vooraan in de rij te komen?

Deze pagina is bedoeld om u als motorrijder inzicht te geven in wat u wel en niet mag. Dat begint met een korte introductie van de regels die voor u gelden. Sommige vragen en antwoorden zijn voor fervente motorrijders misschien een open deur. Gepoogd is iedere motorrijder een zo volledig mogelijk inzicht te geven in zijn/haar rechten en plichten. Met voldoende kennis de weg op zal uw veiligheid hopelijk ten goede komen.

Hoewel de inhoud van deze pagina met de grootste zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Uw ervaringen in het verkeer en/of aanvullingen op onze informatie vernemen wij graag. Met uw toestemming zullen wij deze geanonimiseerd verwerken op deze pagina."

Evelien Donker

 

Motorrijder algemeen

1. Wat zijn de belangrijkste wetten en regels en wat staat daar in?

a. Wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet is een wet die allerlei, meestal globale, regels bevat om de veiligheid op de weg en van weggebruikers te garanderen. De Wegenverkeerswet bevat ook bepalingen die de bruikbaarheid van de weg moeten waarborgen. Ook het voorkomen en beperken van hinder of milieuschade is een doel van de wet.

U vindt in de Wegenverkeerswet daarom bepalingen over de taken van de RDW, over toezicht op het CBR en op keuringsinstellingen. Ook vindt u de meest algemene, maar wel duidelijke, gedragsregels in de Wegenverkeerswet. U moet zich in het verkeer zo gedragen dat alle weggebruikers veilig zijn. Dat u niet met alcohol op uw motor mag kruipen, geen wedstrijd mag houden op de weg en niet mag doorrijden na een ongeval, zijn ook regels die u in de Wegenverkeerswet vindt.

b. Reglement verkeersregels en verkeerstekens (‘Rvv’)

De Wegenverkeerswet bevat veel algemene bepalingen, die verder worden uitgewerkt in andere wetten en regels. Zo zijn alle verkeersregels opgenomen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dit Reglement kunt u beschouwen als het theorieboek voor het deelnemen aan het verkeer. Er staat in beschreven waar u moet rijden (zo veel mogelijk rechts), welke lichten u moet voeren en wanneer, wat de maximale snelheden zijn, hoe u wordt geacht in te halen, een rotonde te gebruiken enzovoorts. In de bijlagen bij het Reglement zijn alle verkeersborden met hun betekenis opgenomen.

c. Andere regels

Op sommige gebieden, bijvoorbeeld als het gaat om parkeren, mogen gemeenten of provincies zelf regels maken. Deze regels zijn dan aanvullend, zij mogen niet in strijd zijn met de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

 

2. Wat betekenen deze wetten en regels voor mij als motorrijder?

a. Motorrijder en Wegenverkeerswet

In de Wegenverkeerswet staan geen bepalingen die alléén voor motorrijders gelden.

De gedragsbepalingen in de Wegenverkeerswet gelden voor iedereen die deelneemt aan het verkeer: automobilisten, motorrijders, bromfietsers, voetgangers. Als we aan het verkeer deelnemen, moeten we ons zo gedragen dat het veilig is voor iedereen. Sommige bepalingen in de Wegenverkeerswet, bijvoorbeeld de bepalingen die over keuringen, het rijbewijs en kentekens gaan, gelden alleen voor bezitters van motorrijtuigen. Dit zijn, kort gezegd, auto’s en motoren.

b. Motorrijder en het Rvv

In het Rvv wordt het begrip motorvoertuig gebruikt. Naast specifieke regels voor voetgangers en (brom)fietsers, staan in het Rvv regels voor bestuurders van motorvoertuigen. Ook in het Rvv wordt geen onderscheid gemaakt tussen motorrijders en automobilisten; zij besturen op grond van het Rvv allebei een motorvoertuig. In het Rvv staat één bepaling waarin de bestuurder van een motor specifiek wordt genoemd en dat is het artikel waarin het dragen van de helm verplicht is gesteld.

 

 

Aangepast zoeken
FacebookTwitter

Disclaimer - Privacy Policy