Nieuw! De boetes van 2019!

Zoals elk jaar worden ook in 2019 de verkeersboetes geïndexeerd aan inflatie et cetera, zodat ze weer netjes in de pas lopen met uw fors gestegen inkomsten. Toch? Goed. Hoe dan ook... de boetes van 2019 door Stadsmotor.nl gerangschikt op motorvriendelijkheid!

Waarom op motorvriendelijkheid? A) Omdat Stadsmotor.nl voor motorrijders is. B) Omdat egoïsme vooropstaat bij weggebruik, zo blijkt ook uit de boetebedragen die niet altijd gericht lijken op het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Legenda:

Groen = goed voor motorrijders
Oranje = boeie
Rood = slecht voor motorrijders

ALGEMEEN

- Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt – 240 euro – JA! En een jaar cel!
- Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro – Boeie
- Geen autogordel dragen – 140 euro – Boeie
- Door rood rijden – 240 euro – JA!
- Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 140 euro – JAJAJA! Opzouten!
- Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – 240 euro – JA! Een botsing met een trein geeft rommel en oponthoud, ook voor motorrijders. En mijn oudste dochter werkt op de trein.
- Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – 240 euro – Boeie, eigen risico
- Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 380 euro – JA! (Stelletje asociale hufters)

VERLICHTING 

Allemaal JA!

- Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom – 95 euro
- Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom – 140 euro
- Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag – 140 euro
- Het hinderen van tegenliggers door groot licht – 140 euro
- Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom – 95 euro
- Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom – 140 euro
- Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht – 140 euro
- Onnodig mistlicht voeren – 95 euro

VERKEERSREGELS

- Als bestuurder van een motorvoertuig niet zo veel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 140 euro – JAJAJA! Driedubbele boete! Opzouten!
- Als bestuurder van een voertuig niet zo veel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – 240 euro – JA! Opkazen!
- Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 140 euro – Boeie, als daar verder niemand rijdt...
- Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro – JA! Want dan kunnen wij er niet meer overheen!
- Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 140 euro – Boeie, als daar verder niemand rijdt...
- Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro – NEE! Waar leeg asfalt ligt, kun je rijden. (Mits je je doppen open houdt, gepaste snelheid et cetera.)
- Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240 euro – JA! (Rare polderjihadist)
- Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – 240 euro – JA! Om die reden stoppen heel veel motorrijders voortijdig met rijden
- Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg – 240 euro – JA! Om die reden...
- Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram – 240 euro – Boeie, eigen risico
- Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – 240 euro – JA!
- Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – 95 euro – NEE! Militairen vinden de weg wel (anders zijn het prutsers) en hebben tijd zat tenzij het oorlog is. En dat is het niet.
- Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden – 95 euro – JA! Respect voor de familie...
- Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – 95 euro – JAJAJAJAJAJA! Zesvoudige boete! En dan controleren op BMW's en fietsers in Amsterdam; binnen één dag het begrotingstekort weg. Om die reden stoppen heel veel motorrijders (en fietsers) voortijdig met rijden.
- Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 240 euro – JA! Om die reden...
- Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt – 240 euro – JA!
- Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt – 240 euro – JA!
- Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan – 240 euro – JA! En verplichte verkeerscursus!
- Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – 140 euro – JA! En meteen al die auto's in de file bekeuren!
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt – 140 euro – JA! Oplazeren!
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook – 95 euro – JA! Opdonderen!
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs de fietsstrook – 95 euro – JA! Opsokkebolje!
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – 95 euro – JA! Opsodemieteren.
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan in een tunnel – 95 euro – JA! (Mafkees) Wieberen!
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering – 95 euro – Boeie
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht – 95 euro – Boeie
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs een busstrook – 95 euro – Boeie
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan langs een gele doorgetrokken streep – 95 euro – Boeie
- Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een overweg – 95 euro – JA!
- Als bestuurder een voertuig dubbel parkeren – 95 euro – Boeie
- Als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone – 95 euro – Dubbel boeie
- Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart – 380 euro – JA! (Stelletje luie hufters)
- Onnodig de berm gebruiken zonder dat er sprake is van een noodgeval – 140 euro – Boeie
- Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven – 240 euro – JA! (Stelletje bermtoeristen)

BIJZONDERE MANOEUVRES

Allemaal JAJAJA op 1 na.
- Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
- Als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het wegrijden geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven – 95 euro – Serieus? Dat doet alleen een bus.

RIJBEWIJZEN

Allemaal papier, dus onzin, dus NEE!
- Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 45 euro
- Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig – 140 euro
- Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een aanhangwagen – 140 euro
- Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven – 140 euro
- voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – 140 euro
- Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg – is geen keuringsbewijs afgegeven – 400 euro
- Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – 400 euro
- Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen – 45 euro
- Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 95 euro
- Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken – 95 euro

SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN

Wie wil weten hoe het helemaal zit, raadpleegt volgaarne de lijst bij de RAI, maar interessante overschrijdingen (overtredingen) van de maximumsnelheid zijn er amper.

We onderscheiden in 2019:

1. Binnen de bebouwde kom
2. Binnen de bebouwde kom (bij bord A1 – 30 km/u) of binnen een erf of bij wegwerkzaamheden
3. Op (auto)wegen buiten de bebouwde kom
4. Op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden
5. Op autosnelwegen buiten de bebouwde kom
6. Op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

En dat is interessant, want in 2018 hadden we alleen:

1. Binnen de bebouwde kom
2. Binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden
3. Binnen een erf
4. Buiten de bebouwde kom
5. Buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Zo te lezen zijn de 2018-puntjes 2 en 3 samengevoegd tot 2019-puntje 2, terwijl de 2018-puntjes 4 en 5 juist zijn opgesplitst in de 2019-puntjes 3, 4, 5 en 6.

De reden daarvoor is 2019-puntje 5: Op autosnelwegen buiten de bebouwde kom.

Daar zijn namelijk bij gekomen:
Met 30 km/u – 284 euro
Met 31 km/u – 292 euro
Met 32 km/u – 304 euro
Met 33 km/u – 323 euro
Met 34 km/u – 339 euro
Met 35 km/u – 348 euro
Met 36 km/u – 367 euro
Met 37 km/u – 384 euro
Met 38 km/u – 396 euro
Met 39 km/u – 419 euro

We mogen in 2019 (op de autosnelweg - geen motorsnelweg – buiten de bebouwde kom) 39 km/u te snel in plaats van 29 km/u voordat we als verkeersmisdadiger (?) naar de officier van justitie gaan. Op de snelweg is 'te snel' volgend jaar pas een misdrijf vanaf 40 km/u te snel. Tot die snelheid krijgen we gewoon een acceptgiro.

Dat stinkt naar nieuws.

We hebben de betrokken PR-afdelingen maar niet gebeld om te vragen of het klopt, want die reageren nooit op vrijdag, of úberhaupt binnen een redelijke tijdspanne, weten we uit jarenlange bittere ervaring.

 

Aangepast zoeken
FacebookTwitter
Voorpagina Relevant nieuws Nieuw! De boetes van 2019!

Disclaimer - Privacy Policy